09 06 2016
PMS72 , Portfolio

Manifesto Scoreboard

www.manifesto.nl

We leven in een tijd van grote veranderingen. En die veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Je moet als ondernemer of bestuurder boven op de bal zitten. Scherp aan de wind zeilen. Snel beslissingen kunnen nemen.Maar zonder actuele cijfers, wanneer je niet precies weet hoe je er voor staat, hoe lang je polsstok eigenlijk is, kun je inschattingsfouten maken. Met grote gevolgen. Bedrijfsgegevens in ons real time (scorebord) helpen je verder.