27 02 2010
PMS72 , Portfolio

Wezijn

www.wezijn.com

Wezijn … één vertrouwde organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, brede- schoolprogramma’s, jongerenwerk en volop afwisselende sociaal-culturele activiteiten voor alle wijkbewoners. Wezijn … zo groot als de wereld om je heen.